ФПМФЕФУІФМІФФМЕФСЗМКФПСОЮФФФЕКСХФБЕФГГФММФФСНМВФТФНМЦПДОПКФМТДР

Факультет прикладної математики

1995, Методичні матеріали
О.М. Кісельова, Л.Л. Гарт, Т.Г.Смертіна
6.040303
2013, Методичні вказівки
В.О.Катан, Н.Л.Козакова, В.Д.Ламзюк
6.040301
2007, Методичні вказівки
Н.В.Варех, М.П.Д’яченко
6.040301
2005, Методичні вказівки
Н.В.Варех, М.П.Д’яченко
6.040301
2007, Методичні вказівки
Н.В.Варех, Н.Л.Козакова
6.040301
2004, Методичні вказівки
Н.Л.Козакова, В.І.Кузьменко
6.040301
2009, Методичні вказівки
О.В.Черницька
6.040301
2023
Послайко Н.І.
2023
Долженкова О.В.
2023
Бродецька Ю.Ю.
2023
Антоненко С.В.
2010, Лабораторний практикум
О.П. Приставка Т.Г. Ємел’яненко О.М. Мацуга
7.04030101
2023
Віктор ОКОРОКОВ, Сергій ШЕВЦОВ

Факультет економіки

2013, методичні
Н.І. Дучинська, А.П. Дучинський, І.М. Лакей, Р.О. Турочкін, О.В. Фіногеєва
2012, методичні
А.П. Дучинський, І.М. Лакей, Л.П.Ульянова, В.Б. Щеньова
2014, методичні
А.П. Дучинський, І.М. Лакей, О.В. Фіногеєва, Ю.М. Чайка, В.Б. Щеньова
2023
О.А. Зінченко, І.Ю. Приварникова, В.С. Яковенко, В.С. Редько, О.В. Пащенко
2023
Жиленко К.М., Редько В.Є., Сливенко В.А., Фалько Є.А.
2023
Джусов О.А.
2023
Ставицька А.В.
2023
Самойленко А.О., Редько В.Є.
2017
Левкович Оксана Володимирівна
2017
Лиса Олена Володимирівна
2017
Павлов Роман Анатолійович
2020
Гапоненко С.О., Редько В.Є.
2020
Сливенко В.А.
2019
Самойленко А.А., Дронова Т.С.

Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства

2012, Методичні рекомендації
Панченко О.І., Беспалова Ю.В., Зайцева С.В.
2014, Методичні рекомендації
Панченко О.І.
2012, Методичні рекомендації
Біляніна Т.С., Соколовська М.О.
2013, Завдання для самост_роботи
Пристайко Т. С., Греченко-Журавская В. М., Козлова О. Е., Турута И. И.
2016, Методичні матеріали
Вотінцева М. Л., Панченко О. І.
2023
Дорогань І.В.
2023
Панченко О. І., Вотінцева М. Л., Горєлова П. В., Шкурко О. В.

Історичний факультет

Факультет міжнародної економіки

2015, Методичні вказівки
Зінченко О.А.
2015, Методичні вказівки
Зінченко О.А.
2015, Методичні вказівки
Зінченко О.А.
2015, Методичні вказівки
Смирнова Т.А., Голей Ю.М.
2015, Методичні рекомендації щодо проходження практики
Редько В.Є.
2016, Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни
Редько В.Є.
2014, Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни
Редько В.Є.
2014, Методичні вказівки
Редько В.Є.
2015, Методичні рекомендації до практичних занять
Семич О.В.
2016, Методичні матеріали
Климова Т.В.
2015, Робоча програма
Гудим К.М.

Факультет систем та засобів масової комунікації

Факультет психології та спеціальної освіти

2016, Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Системи технологій»
Джур О.Є
6.010105
2015, Методичні вказівки
Зінченко О.А.
6.010105
2001, Методичні матеріали
Кісельова О.М., Гарт Л.Л.
6.010105
2015, Методичні рекомендації
Редько В.Є.
6.010105
2015, методичний посібник
Носенко Е.Л., Салюк М.А.
8.03010201
2014, методичний посібник
Байсара Л.І., Носенко Е.Л.
6.030102
2014, Методичні матеріали
Доценко Л.В., Михайлова О.М.
6.010105
2016, Питання до заліку
Хамініч О.М.
6.030102
2016, Рекомендована література
Анпілова Д.В.
6.030102
2016, Методичне забезпечення
Аршава І.Ф.
7.01010501
2016, Рекомендована література
Салюк М.А.
6.030102
2013, методичний посібник
Н.В. Грисенко, О.О. Байєр, Е.Л. Носенко, І.Ф. Аршава, Д.С. Волков, Т.В. Кубриченко
6.030102
2013, методичний посібник
Н.В. Грисенко, О.О. Байєр, Е.Л. Носенко, І.Ф. Аршава, Д.С. Волков, Т.В. Кубриченко
8.03010201
2015
Ткаченко Ніна Володимирівна

Юридичний факультет

2016, Програма практики магістри
Алєксєєнко І.Г.
081
2016, МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРАКТИКИ
Алєксєєнко І.Г.
081
2016, ПРОГРАМА ПРАКТИКИ СТАЖУВАННЯ
Алєксєєнко І.Г.
081
2016, Плани практичних занять
Алєксєєнко І.Г.
6.030401
2016, Теми практичних занять
Артеменко Л.В.
6.030401

Факультет фізики, електроніки та комп’ютерних систем

2017
Каштан В.Ю., Соколова Н.О.
2017
Башев В.Ф., Кушнерьов О.І., Рябцев С.І., Куцева Н.О.
2005
Ступаченко С.В.

Хімічний факультет

2012,
Т.В. Скляр, О.В. Крисенко , А.І. Вінніков
181
2014, Робоча програма та методичні вказівки до проходження практики
Колісниченко Т.О., Луценко М.В., Хмеловська С.О., Кондратюк Н.В.
2020
Шерстюк Н.П.
2020
Шерстюк Н.П.
2002
Г.Г.Резнікова, Л.В.Борщевич, Л.В.Шевченко, Н.І.Цокур
2003
М.Ф.Сеферова, Л.І.Касьян, О.Ю.Нестерова, І.М. Тарабара, С.І. Оковитий

Біолого-екологічний факультет

2005,
Сорочан О.О., Штеменко Н.І.
6.040102
2014, методичні вказівки
Л.П. Голодок, О.С. Воронкова, Дрегваль О.А., А.І. Вінніков
6.040102
2013,
О.С. Воронкова, В.Г. Гаврилюк, Л.П. Голодок, А.І. Вінніков
8.04010203
2012,
Л.П. Голодок, Н.В. Черевач, О.А. Дрегваль, А.І. Вінніков
6.040102
2014, Методичні вказівки
Т.В.Єрошкіна
8.12010007
2015, ПРОГРАМА нормативної навчальної дисципліни
Рожнева І.Л.
6.120102
2015, РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Рожнева І.Л.
6.120102
2015, Робоча програма навчальної дисципліни
Безбородько С. А.
6.040102
2014, Робоча програма навчальної дисципліни
Безбородько С. А.
6.120102
2015, Програма навчальної дисципліни
Безбородько С. А.
6.120102
2015, Робоча програма навчальної дисципліни
Безбородько С. А.
6.120102
2014, Робоча програма навчальної дисципліни
Безбородько С.А.
6.120102
2015, Програма дисципліни
Безбородько С.А.
8.12010007
2016,
Хоменко О. М., Кофан І. М., Дрегваль І. В., Турицька. Т. Г.
6.040102
2021
Федоненко Олена Вікторівна
2017
Бачинський П.П., Рожневa І.Л.
2018
О. О. Дьомшина, М. С. Якуба, І. В. Дрегваль, Є. С. Воробей, О. М. Маренков, Т. В. Легостаєва, С. В. Єрмоленко
2022
Шугуров О.О.

Геолого-географічний факультет

2015, Методичні матеріали
Лисичарова Галина Олександрівна
106 (6.040104)
2016, Методичні матеріали
Суматохіна І.М., Дук Н.М.
106 (6.040104)
2012, Методичні матеріали
Зеленська Л.І., Троценко О.В.
106 (6.040104)
2017, Рекомендована література
Лисичарова Г.О.
242
2017, Рекомендована література
Манюк В.В.
242

Механіко-математичний факультет

Факультет суспільних наук і міжнародних відносин

2021
Ніколенко В.В.