ФПМФЕФУІФМІФФМЕФСЗМКФПСОЮФФФЕКСХФБЕФГГФММФФСНМВФТФФМТДР

Факультет прикладної математики

1995, Методичні матеріали
О.М. Кісельова, Л.Л. Гарт, Т.Г.Смертіна
6.040303
2013, Методичні вказівки
В.О.Катан, Н.Л.Козакова, В.Д.Ламзюк
6.040301
2007, Методичні вказівки
Н.В.Варех, М.П.Д’яченко
6.040301
2005, Методичні вказівки
Н.В.Варех, М.П.Д’яченко
6.040301
2007, Методичні вказівки
Н.В.Варех, Н.Л.Козакова
6.040301
2004, Методичні вказівки
Н.Л.Козакова, В.І.Кузьменко
6.040301
2009, Методичні вказівки
О.В.Черницька
6.040301
2010, Лабораторний практикум
О.П. Приставка Т.Г. Ємел’яненко О.М. Мацуга
7.04030101

Факультет економіки

2013, методичні
Н.І. Дучинська, А.П. Дучинський, І.М. Лакей, Р.О. Турочкін, О.В. Фіногеєва
6.030502
2012, методичні
А.П. Дучинський, І.М. Лакей, Л.П.Ульянова, В.Б. Щеньова
6.030502
2012, методичні
А.П. Дучинський, І.М. Лакей, Л.П.Ульянова, В.Б. Щеньова
6.030502
2014, методичні
А.П. Дучинський, І.М. Лакей, О.В. Фіногеєва, Ю.М. Чайка, В.Б. Щеньова
6.030502
2012, методичні
Відповідальний за випуск канд.екон.наук,доцент Волкова В.В.
6.030502
2016, методичні
Я.В. Дробот, В.А. Федорова, О.В. Левкович
8.03050801
2012, методичні
Смирнов С.О., Притоманова О.М., Харун І.В
6.030502
2017
Бондаренко Наталія Миколаївна, Харакоз Лілія Валентинівна
2017
Левкович Оксана Володимирівна
2017
Лиса Олена Володимирівна
2017
Павлов Роман Анатолійович

Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства

2012, Методичні рекомендації
Панченко О.І., Беспалова Ю.В., Зайцева С.В.
6.020303 (УТ)
2014, Методичні рекомендації
Панченко О.І.
6.020303 (УТ)
2012, Методичні рекомендації
Біляніна Т.С., Соколовська М.О.
6.020205
2013, Завдання для самост_роботи
Пристайко Т. С., Греченко-Журавская В. М., Козлова О. Е., Турута И. И.
6.020303 (УА)
2016, Методичні матеріали
Вотінцева М. Л., Панченко О. І.
6.020303 (УТ)

Історичний факультет

Факультет міжнародної економіки

2013, Методичні рекомендації до практичних занять
Федотова, Т. А.
6.030505
2015, Методичні вказівки
Зінченко О.А.
8.03060104
2015, Методичні вказівки
Зінченко О.А.
7.03050301
2015, Методичні вказівки
Зінченко О.А.
6.030503
2015, Методичні вказівки
Смирнова Т.А., Голей Ю.М.
6.030503
2013, Методичні вказівки до виконання тестових завдань та контрольної роботи
Більська О.В.
6.030505
2015, Методичні рекомендації щодо проходження практики
Редько В.Є.
6.140103
2016, Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни
Редько В.Є.
6.140103
2014, Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни
Редько В.Є.
6.140103
2014, Методичні вказівки
Редько В.Є.
6.140103
2016, МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
Більська О.В.
6.030203
2015, Методичні рекомендації до практичних занять
Семич О.В.
6.140103
2016, Методичні матеріали
Климова Т.В.
6.030203
2015, Робоча програма
Гудим К.М.
6.030203
2016, МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Сардак С. Е.
6.030203
2016, МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Сардак С. Е.
6.030203
2016, МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Сардак С. Е.
6.030203
2016, МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Сімахова А. О.
6.030203
2015, МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Дон О. Д.
6.030505
2016, МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Ставицька А. В.
6.030203

Факультет систем та засобів масової комунікації

,

8.03030101
,

6.030301
2011, Методичний посібник
Іванова Н. І.
6.030303
,
Бутиріна Марія Валеріївна
8.03030101
,
Бутиріна Марія Валеріївна
8.03030101
2016,
Бутиріна Марія Валеріївна
8.03030101
2016, Робоча прграма
Темченко Л. В., к. філол. н., доцент кафедри ММК
6.030301
2016, РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Темченко Л. В., к. філол. н., доцент кафедри ММК
6.030301

Факультет психології та спеціальної освіти

2016, Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Системи технологій»
Джур О.Є
6.010105
2015, Методичні вказівки
Зінченко О.А.
6.010105
2001, Методичні матеріали
Кісельова О.М., Гарт Л.Л.
6.010105
2015, Методичні рекомендації
Редько В.Є.
6.010105
2015, методичний посібник
Носенко Е.Л., Салюк М.А.
8.03010201
2014, методичний посібник
Байсара Л.І., Носенко Е.Л.
6.030102
2014, Методичні матеріали
Доценко Л.В., Михайлова О.М.
6.010105
2016, Питання до заліку
Хамініч О.М.
6.030102
2016, Рекомендована література
Анпілова Д.В.
6.030102
2016, Методичне забезпечення
Аршава І.Ф.
7.01010501
2016, Рекомендована література
Салюк М.А.
6.030102
2013, методичний посібник
Н.В. Грисенко, О.О. Байєр, Е.Л. Носенко, І.Ф. Аршава, Д.С. Волков, Т.В. Кубриченко
6.030102
2013, методичний посібник
Н.В. Грисенко, О.О. Байєр, Е.Л. Носенко, І.Ф. Аршава, Д.С. Волков, Т.В. Кубриченко
8.03010201
2015
Ткаченко Ніна Володимирівна
2017
Никоненко Н.В., Ніколенко Л.М.

Юридичний факультет

2016, Програма практики магістри
Алєксєєнко І.Г.
081
2016, МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРАКТИКИ
Алєксєєнко І.Г.
081
2016, ПРОГРАМА ПРАКТИКИ СТАЖУВАННЯ
Алєксєєнко І.Г.
081
2016, Плани практичних занять
Алєксєєнко І.Г.
6.030401
2016, Теми практичних занять
Артеменко Л.В.
6.030401

Факультет фізики, електроніки та комп’ютерних систем

2017
Каштан В.Ю., Соколова Н.О.
2017
Башев В.Ф., Кушнерьов О.І., Рябцев С.І., Куцева Н.О.
2017
Волковський О.С.
2005
Ступаченко С.В.

Хімічний факультет

2012,
Т.В. Скляр, О.В. Крисенко , А.І. Вінніков
6.051701
2014, Робоча програма та методичні вказівки до проходження практики
Колісниченко Т.О., Луценко М.В., Хмеловська С.О., Кондратюк Н.В.
2002
Г.Г.Резнікова, Л.В.Борщевич, Л.В.Шевченко, Н.І.Цокур
2003
М.Ф.Сеферова, Л.І.Касьян, О.Ю.Нестерова, І.М. Тарабара, С.І. Оковитий

Біолого-екологічний факультет

2005,
Сорочан О.О., Штеменко Н.І.
6.040102
2005,
Сорочан О.О., Штеменко Н.І.
6.040102
2014, методичні вказівки
Л.П. Голодок, О.С. Воронкова, Дрегваль О.А., А.І. Вінніков
6.040102
2013,
О.С. Воронкова, В.Г. Гаврилюк, Л.П. Голодок, А.І. Вінніков
8.04010203
2012,
Л.П. Голодок, Н.В. Черевач, О.А. Дрегваль, А.І. Вінніков
6.040102
2014, Методичні вказівки
Т.В.Єрошкіна
8.12010007
2015, ПРОГРАМА нормативної навчальної дисципліни
Рожнева І.Л.
6.120102
2015, РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Рожнева І.Л.
6.120102
2015, Робоча програма навчальної дисципліни
Безбородько С. А.
6.040102
2014, Робоча програма навчальної дисципліни
Безбородько С. А.
6.120102
2015, Програма навчальної дисципліни
Безбородько С. А.
6.120102
2015, Робоча програма навчальної дисципліни
Безбородько С. А.
6.120102
2014, Робоча програма навчальної дисципліни
Безбородько С.А.
6.120102
2015, Програма дисципліни
Безбородько С.А.
8.12010007
2016,
Хоменко О. М., Кофан І. М., Дрегваль І. В., Турицька. Т. Г.
6.040102
2017
Бачинський П.П., Рожневa І.Л.
2018
О. О. Дьомшина, М. С. Якуба, І. В. Дрегваль, Є. С. Воробей, О. М. Маренков, Т. В. Легостаєва, С. В. Єрмоленко

Геолого-географічний факультет

2015, Методичні матеріали
Лисичарова Галина Олександрівна
106 (6.040104)
2016, Методичні матеріали
Суматохіна І.М., Дук Н.М.
106 (6.040104)
2012, Методичні матеріали
Зеленська Л.І., Троценко О.В.
106 (6.040104)
2017, Рекомендована література
Лисичарова Г.О.
242
2017, Рекомендована література
Манюк В.В.
242

Механіко-математичний факультет

Факультет суспільних наук і міжнародних відносин

2015,
Глазунов С.В.
6.130102 Соціальна робота
2017
проф. Кривошеїн В.В., проф. Ніколенко В.В., доц. Гудзенко О.З. та ін.

Фізико-технічний факультет

2014, Методичний матеріал дисципліни «Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі»
Авдєєв В.В.
8.05110302
2004, Задания к лабораторным работам
Беліков В.В.
6.051103
2016, Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт
Голубек О.В.
6.051103
2012, Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт
Ларін В.О.
6.050403
2014, Завдання до розрахункових робіт з курсу ТЕОРІЯ АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ НЕЛІНІЙНІ СИСТЕМИ
Мороз Ю.І.
6.051103

Факультет медичних технологій діагностики та реабілітації

На початок