2014, Робоча програма навчальної дисципліни
Білобородько О.І.
6.050103
2016
Білобородько О.І.,доц.каф.МЗ ЕОМ.,к.т.н.
2016
Білобородько О.І.,доц.каф.МЗ ЕОМ.,к.т.н.,доцент
2016
Білобородько О.І.,доц.каф.МЗ ЕОМ,к.т.н.