2014, Робоча програма навчальної дисципліни
Білобородько О.І.
6.050103