2012, Конспект лекцій
Ларін В.О.
6.051103
2012, Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт
Ларін В.О.
6.050403