2008, Навчальний посібник
Приставка П.О., Мацуга О.М.
6.040301
2014, Опорний конспект лекцій
Мацуга Ольга Миколаївна
6.040301
2008, Посібник
П.О. Приставка, О.М. Мацуга
7.04030101
2016
Мацуга О.М., доц.каф.МЗ ЕОМ.,к.т.н.,доцент