2016, робоча програма
Горіла М.В.
2016, програма курсу
Горіла М.В.
2005,
Сорочан О.О., Штеменко Н.І.
6.040102
2002, Методичні вказівки
Горіла М.В.
2015, Тестові завдання
Горіла М.В.