2016, ПРОГРАМА ПРАКТИКИ СТАЖУВАННЯ
Алєксєєнко І.Г.
081
2016, Програма дисципліни
Малий В.Ю.
6.030401
2016, Теми практичних занять
Артеменко Л.В.
6.030401
2016, МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРАКТИКИ
Алєксєєнко І.Г.
081
2016, Лекція. Завдання для самост.роб.студ.
Артеменко Л.В.
6.030401
2016, Семінар. Завдання для самост.роб.студ.
Артеменко Л.В.
6.030401
2016, Лекція. Завдання для самост.роб.студ.
Малий В.Ю.
6.030401
2016, Тести. Завдання для самост.роб.студ.
Малий В.Ю.
6.030401