2016, Завдання для самост.роб.студ.
Резникова М.О.
6.030401