2015, Робоча ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Марченко О.В.
6.030401
2016, Семінар. Завдання для самост.роб.студ.
Марченко О.В.
6.030401
2016, Лекція. Завдання для самост.роб.студ.
Стасюк О.М.
6.030401
2015
Соколенко О.Л., Мудриєвська Л.М., Поляков С.І., Алєксєєнко І.Г., Корнякова Т.В.