2005, Навчальний посібник
Зайцев В.Г.
6.040302
2016
Притаманова О.М.,доц.ОМ та МК,Фірсова Т.О.,доц.каф.ОМ та МК.
2016
Зайцев В.Г.