2014, конспект лекцій
Єфімов Віктор Миколайович
6.050103
2016
Сидорова М.Г.,доц.каф.МЗ ЕОМ, к.т.н.,доцент
0
Лозовська Л.І.,доц.к.ф.-м.н.,доц., Турчина В.А.,доц.к.ф.-м.н., Шевченко Т.О.,ст.викл
2016
Лозовська Л.І.,доц.к.ф.-м.н.,доц., Турчина В.А.,доц.к.ф.-м.н., Шевченко Т.О.,ст.викл
2021
ст. викл. О. В. Верба, канд. техн. наук, доц. М. Є. Сердюк, асист. С. Ф. Сірик,