2016, Програма дисципліни
Малий В.Ю.
6.030401
2016, Методичні поради до семінарів. Завдання для самост.роб.студ.
Малий В.Ю.
6.030401
2016, Тести. Завдання для самост.роб.студ.
Малий В.Ю.
6.030401