2008, Навчальний посібник
Кісельова О.М., Шевельова А.Є.
6.040303
2016
Кісельова О.М.,проф.каф.ОМ та МК.,д.ф.-м.н.,чл.-кор.НАНУ, Притаманова О.М.,доц.каф.ОМ та МК,к.ек.н.,доцент