2016
Дяченко О. В. 6.020303 філологія (українська мова та література)