2013,
Чепурко О. О., Бойко О. В., Мелещук А. А.
6.020302
2013,
Чепурко О. О., Бойко О. В., Мелещук А. А.
6.020302
2016
Репан О. А. 031 (Релігієзнавство), 033 (Філософія), 231 (Соціальна робот)
2016
Литвинова Т. Ф. 6.030201 (Міжнародні відносини), 6.030204 (Міжнародна інформація)
2016
Шахрайчук І. А. 6.050103 (Програмна інженерія), 6.040301 (Прикладна математика)
2016
Виноградов Г. М. 6.040204 (Прикладна фізика), 6.050101 (Комп’ютерні науки)
2016
Ващенко В. В.6. 050102 Комп’ютерна інженерія, 6.050102 Комп’ютерна інженерія (за скороченою програмою)
2016
Ващенко В. В. 6.030506 (Прикладна статистика), 6.030507 (Маркетинг), 6.030509 (Облік і аудит), 6.030508 (Фінанси і кредит)
2016
Ващенко В. В. 6.030502 (Економічна кібернетика), 6.030504 (Економіка підприємства)
2016
Шахрайчук І. А. 6.040106 (Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування)
2016
Коротенко Д. В. 6.030203 Международные экономические отношения (иностранцы)
2016
Коротенко Д.В. 6.030503 (Міжнародна економіка), 6.030505 (Управління персоналом та економіка праці)
2016
Коротенко Д.В. 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка за скороченою програмою
2016
Коротенко Д.В. 6.040104 Географія, 6.040105 Гідрометеорологія, 6.040103 Геологія