РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі" Спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини»

Викладач: Скрипник Наталія Євгенівна
Предмет:
Рік видання: 2017
Автор: Скрипник Н.Є.
Спеціалізація:
Опис: