РП УПРАВЛІННЯ РЕІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ

Викладач: Сімахова Анастасія Олексіївна
Рік видання: 2018
Автор: Сімахова А. О
Спеціалізація:

073 Управління персоналом та економіка праці

Опис: