Контрольні роботи з дисципліни для перевірки рівня засвоєння студентами навчального матеріалу з дисципліни «Крос-медійні системи»

Викладач: Кирилова Оксана Вікторівна
Рік видання: 2017
Автор: Кирилова О.В.
Спеціалізація:

061 Журналістика

Опис:
Дисципліна «Крос-медійні системи» розрахована на студентів спеціальності 061 – Журналістика. Її мета полягає у формуванні системи знань про особливості функціонування сучасних крос-медійних платформ у світовому інформаційному та комунікативному просторах. Основними завданнями вивчення дисципліни є: - вивчення особливостей крос-медійної комунікації; - з’ясування ролі функціональних інформаційних систем у світовому медіапотоці; - аналіз структур сучасних міжнародних крос-медійних систем.

[скачано: 17]