Робоча програма з дисципліни "Теорія і практика вищої професійної освіти України" Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки , освітня програма "Педагогіка вищої школи". магістр. Савчук В.С. 2017

Викладач: Савчук Варфоломій Степанович
Предмет:
Рік видання: 2017
Автор: Савчук В.С.
Спеціалізація:

011 Освітні, педагогічні науки (освітня програма "Педагогіка вишої школи")

Опис:

[скачано: 9]