Навчально-методичний посібник до написання дипломних робіт за спеціальностями 016 Спеціальна освіта, 011 Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи) Никоненко Н.В, Ніколенко Л.М., Аршава І.Ф. 2018

Викладач: Іщенко Ігор Васильович
Предмет:
Рік видання: 2018
Автор: Ніколенко Л.М. Никонненко Н.В., Аршава І.Ф.
Спеціалізація:

011 Освітні, педагогічні науки (освітня програма "Педагогіка вишої школи")

Опис:

[скачано: 7]