Політична психологія

Викладач: Ткаченко Ніна Володимирівна
Рік видання: 2015
Автор: Ткаченко Ніна Володимирівна
Спеціалізація:

053 Психологія

Опис:
У методичних рекомендаціях обґрунтовано: психологічні особливості політичної свідомості, самосвідомість, політичної культури; способи реалізації відносин. Розкрито загальні поняття лідера, типи лідера, рівні структури особистості лідера, загальні типології і типи лідерства, зарубіжні та вітчизняні теорії та типології політичного лідерства. Методичні рекомендації складаються з дев’яти тем, що розкривають зміст двох змістових модулів: методологічні аспекти політичної психології як науки; особистість у вимірі політико-владних відносин. Методичні рекомендації містять основні ключові теоретико-методичні відомості, необхідні для формування провідних компетентностей майбутніх психологів.

[скачано: 17]