Політична психологія

Викладач: Ткаченко Ніна Володимирівна
Рік видання: 2015
Автор: Ткаченко Ніна Володимирівна
Спеціалізація:

053 Психологія

Опис:
У методичних рекомендаціях представлені питання для підготовки до практичних занять за змістовими модулями. Підготовка до практичного занятті складається з трьох блоків: питання для обговорення на практичному занятті; теми рефератів; контрольні питання та завдання. Розглянуто проблему методологічних аспектів політичної психології як науки; проблему особистості у вимірі політико-владних відносин; проблему психології електоральної поведінки та засоби впливу на неї.

[скачано: 10]