Методичні вказівки щодо вивчення дисципліни

Викладач: Зінченко Ольга Анатолівна
Рік видання: 2015
Автор: Зінченко О.А.
Спеціалізація:

6.010105 Корекційна освіта (за нозологіями) ДПЕ

Опис:

Методичні вказівки щодо вивчення дисципліни “Податковий менеджмент” для студентів складені  на підставі освітньо-професійної програми та навчального плану. Вони містять структуру навчальної дисципліни (кредитного модулю),  тематичні питання, методичні рекомендації,  термінологічний словник, орієнтований перелік питань, які визначаються як питання поточного та семестрового контролю,  індивідуальні модульні завдання, теми розрахункових робіт, список рекомендованої літератури.

Головні завдання методичних рекомендацій передбачають допомогу студентам у засвоєнні та поглибленні знань та набуття  практичних  вмінь і навичок у застосуванні цих знань в діяльності вітчизняних підприємств. ​

[скачано: 12]