Робоча програма навчальної дисципліни Основи регіонознавства. Спеціальність 242 Туризм (магістр) 2017 Лисичарова Г.О

Викладач: Лисичарова Галина Олександрівна
Рік видання: 2017
Автор: Лисичарова Г.О
Спеціалізація:

242 Туризм

Опис: