Робоча програма навчальної дисципліни Екотуризм Спеціальність 242 Туризм (магістр) 2017 Грушка В.В.

Викладач: Грушка Віктор Володимирович
Предмет: Екотуризм
Рік видання: 2017
Автор: Грушка В.В.
Спеціалізація:

242 Туризм

Опис: