Робоча програма навчальної дисципліни Екотуризм Спеціальність 242 Туризм (магістр) 2018 Грушка В.В.

Викладач: Грушка Віктор Володимирович
Предмет: Екотуризм
Рік видання: 2018
Автор: Грушка В.В.
Спеціалізація:

242 Туризм

Опис: