РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "Міжнародна економічна діяльність України" напрям підготовки 6.030503 Міжнародна економіка

Викладач: Михайленко Ольга Геннадіївна
Предмет:
Рік видання: 2018
Автор: Михайленко О.Г.
Спеціалізація:
Опис: