МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «ПОЛІТОЛОГІЯ» (для студентів технічних спеціальностей

Викладач: Тимченко Михайло Михайлович
Предмет: Політологія
Рік видання: 2018
Автор: Тимченко М.М.
Спеціалізація:

052 Політологія

Опис:
Методичні рекомендації до семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни «Політологія» / Уклад. М. М. Тимченко. – Дніпро: Сова, 2018. – 16 с. Уміщені плани семінарських занять, теми для підготовки доповідей, питання для самоконтролю, перелік рекомендованої літератури до кожної теми та курсу загалом. Для студентів технічних спеціальностей Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

[скачано: 12]