Методичні рекомендації до семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни «Аналіз та управління політичними кризами» / Уклад. М. М. Тимченко. – Дніпро: Сова, 2018. –16 с.

Викладач: Тимченко Михайло Михайлович
Предмет: Політологія
Рік видання: 2018
Автор: Тимченко М.М.
Спеціалізація:
Опис:
Уміщені плани семінарських занять, теми для підготовки доповідей, питання для самоконтролю, перелік рекомендованої літератури до кожної теми. Для студентів спеціальності «Політологія» Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

[скачано: 5]