Методичні рекомендації до виконання курсових та магістерських робіт для здобувачів другого ступеня вищої освіти за спеціальністю 161 Хімічні технології та інженерія

Викладач: Варлан Костянтин Єлисейович
Рік видання: 2018
Автор: Варлан К. Є.
Спеціалізація:

161 Хімічна та біоінженерія

Опис:
Наведені рекомендації щодо організації та послідовності виконання курсових та магістерських робіт здобувачами вищої освіти на другому (магістерському) рівні, що навчаються у ДНУ ім. О. Гончара за спеціальністю 161 – Хімічні технології та інженерія. Подані опис і характеристика основних структурних елементів курсової роботи та пояснювальної записки до магістерської роботи, вимоги до їх змісту та оформлення. Наведені приклади окремих структурних елементів робіт, а також форм завдань на роботи, відгуку керівника, рецензії.

[скачано: 6]