Методичні рекомендації до виробничих практик для здобувачів другого ступеня вищої освіти за спеціальністю 161 Хімічні технології та інженерія

Викладач: Варлан Костянтин Єлисейович
Рік видання: 2018
Автор: Варлан К. Є.
Спеціалізація:
Опис:
Наведені рекомендації щодо організації та послідовності проходження виробничих практик (науково-дослідної та асистентської) здобувачами вищої освіти на другому (магістерському) рівні, що навчаються у ДНУ ім. О. Гончара за спеціальністю 161 – Хімічні технології та інженерія. Подані опис та характеристика основних структурних елементів звітів з практик, вимоги до їх змісту та оформлення. Наведені приклади форм супроводжувальної документації та окремих структурних елементів звітів.

[скачано: 1]