ДАР КАМ'ЯНИХ СКРИЖАЛЬ: ПРО ПРИНЦИП ЕТИЧНОГО АБСОЛЮТИЗМУ // ВІСНИК Київського національного університету імені Тараса Шевченка. УКРАЇНОЗНАВСТВО. 1(20)/2018. C.14-17

Викладач: Бродецька Ю.Ю.
Предмет:
Рік видання: 2018
Автор: Бродецька Ю.Ю.
Спеціалізація:
Опис:
Аналіз статті зосереджено на розгляді проблеми методологічної невідповідності моральних платформ утилітаризму меті та призначенню етики. У зв’язку з цим виникає проблема відносності, релятивності етичного порядку, що безумовно впливає на стан суспільних відносин, формує ціннісно-нормативний нігілізм в масовій свідомості. Криза свідомості переростає у кризу культури загалом, яка не здатна забезпечити повноцінний розвиток як особистості, так і суспільних відносин. Альтернативою цьому стає теономна етика, що виходить з метафізичної природи етичних принципів, їх відповідності, взаємозв’язності духовній природі особистості. Саме з огляду на це, формується християнська етика, суттю й умовою функціонування якої, є цінність людини, її життя, а отже де нагальна потреба в іншому.

[скачано: 1]