ЭПОХА ТОТАЛЬНОЙ ГЛУХОТЫ: ПРИРОДА И ПОСЛЕДСТВИЯ АНТИКУЛЬТУРНОГО ПРОЕКТА // Науковий вісник. Серія «Філософія». – Харків: ХНПУ, 2018. – Вип.51, С. 12- 22.

Викладач: Іщенко Ігор Васильович
Предмет:
Рік видання: 2018
Автор: Бродецька Ю.Ю.
Спеціалізація:
Опис:
У статті оглядово аналізується стан кризи сучасної культури, її причини та фактори, що випливають з екзистенції людської спів-буттєвості. Виявляються основні проблемні зони і онтологічні підстави екзистенційного вакууму, що лежать в розриві сакральних зв'язків людини з реальністю, втрати сенсу життя. З’ясовано, що порушення пов’язаності та зв'язності відносин проявляє онтологічну природу феномена відчуження, який девальвує цінність і унікальність людського життя, розриває синтез між здоровим глуздом і знаком. Окреслені перспективи подолання проблематики, в якості яких виступає формування якісно нового символічного простору - культури подяки, слухання Іншого, де цінністю є людське життя.

[скачано: 1]