Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції. 26-27 жовтня 2018 р., м.Дніпро. Частина ІІ. / Наук. ред. О.Ю.Висоцький. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2018. – 384 с.

Викладач: Висоцький Олександр Юрійович
Предмет:
Рік видання: 2018
Автор: Висоцький О. Ю.
Спеціалізація:
Опис: