Шаталович, И.В. Понятие образования: терминологический спектр и герменевтическая экспликация / И.В. Шаталович // Гілея : науковий вісник. Збірник наукових праць. – Київ, 2018. – Вип. 138. Ч. 2. – С. 189-193

Викладач: Шаталович Інна Василівна
Предмет:
Рік видання: 2018
Автор: Шаталович І.В.
Спеціалізація:
Опис:
Розглянуто проблему багатозначності вживання поняття освіти. Мета статті – провести герменевтичну експлікацію і виявити спектр значень поняття освіти. Розглянуто основні значення сучасного розуміння освіти: цінність, процес, результат, діяльність, система, просвітництво, створення образу, навчання, виховання, розвиток, соціалізація, окультурення, галузь народного господарства, сфера послуг. Обґрунтовано доцільність подальшого дослідження поняття освіти в метафізичному вимірі.