Аналітична філософія та філософія мови [Текст] =Analytic Philosophy and Philosophy of Language [Text]: навч. посіб. / О.В. Кулик. – Д. : РВВ ДНУ, 2018. – 98 с.

Викладач: Кулик Олександр Вікторович
Рік видання: 2018
Автор: Кулик О.В.
Спеціалізація:

033 Філософія

Опис:
Уміщено програму курсу «Аналітична філософія та філософія мови». Викладено інформацію щодо мети та завдань вивчення курсу. Подано стислий зміст лекцій, вправи для семінарських занять з відповідями, завдання для самостійної роботи та глосарій. Наведено перелік екзаменаційних питань і список рекомендованої літератури. Для студентів ДНУ, які вивчають англійською мовою курс «Аналітична філософія та філософія мови».

[скачано: 15]