Методика виконання курсових і дипломних робіт за спеціальністю 091 – біологія

Викладач: Бригадиренко Віктор Васильович
Рік видання: 2018
Автор: В. В. Бригадиренко, О. М. Масюк, О. Є. Пахомов, Ю. В. Лихолат
Спеціалізація:

091 091 Біологія Бакалавр

Опис:
Викладено вимоги до рівня курсових і дипломних робіт бакалаврів і магістрів для студентів, які навчаються за спеціальністю 091 – біологія. Подано рекомендації щодо вибору теми, порядку опрацювання літературних джерел, методики планування та основних принципів проведення роботи. Значну увагу приділено правилам оформлення, захисту роботи, виготовленню демонстаційних матеріалів. Для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 091 – біологія вищих навчальних закладів.

[скачано: 43]