КУРСОВА РОБОТА ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ: ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ

Викладач: Вашерук Олександр Васильович
Предмет:
Рік видання: 2019
Автор: О. В. Вашерук В. Р. Колбунов
Спеціалізація:

6.040204 Прикладна фізика КРЕ

Опис:
Викладено порядок виконання курсових робіт, вимоги до змісту пояснювальної записки та її оформлення, порядок підготовки та процедуру захисту. У додатках вміщено зразки оформлення титульного аркуша курсової роботи, реферату. Вказівки розроблено на основі державних стандартів, вони відповідають освітньо-кваліфікаційним характеристикам напряму підготовки «Прикладна фізика та наноматеріали». Для студентів ІV курсу факультету фізики, електроніки та комп’ютерних систем ДНУ.

[скачано: 12]