Опис:
Методичні настанови сформовано з метою допомогти студентам у підготовці до практичних занять і виконанні самостійної роботи з дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень». Методичні вказівки дозволять набути знань: щодо системних досліджень технологій продуктів харчування із застосуванням сучасних методів математичної обробки результатів експерименту; проведення патентного пошуку; складання заявок на винаходи та написання магістерських робіт.

[скачано: 8]