Посібник з організації та проходження переддипломної практики студентами спеціальності 181 «Харчові технології»

Викладач:
Рік видання: 2019
Автор: Мельников К.О., Мацук Ю.А., Чернушенко О.О.
Спеціалізація:

181 Магістр / Харчові технології

Опис:
Уміщено вказівки з організації та проходження студентами переддипломної практики. Зокрема, наведено відомості про бази практики, зміст, форми і строки її проходження, індивідуальні завдання, вимоги до оформлення звіту. Висвітлено критерії оцінювання результатів проходження практики. Посібник призначено для студентів ДНУ, які навчаються за спеціальністю «Харчові технології».

[скачано: 11]