Лабораторний практикум із дисципліни «Харчова хімія»

Викладач: Чернушенко Олена Олександрівна
Предмет:
Рік видання: 2019
Автор: Чернушенко О.О., Саєвич О.В.
Спеціалізація:

181 Харчові технології

Опис:
Уміщенонастанови до виконання лабораторного практикуму й самостійной роботи з дисципліни «Харчова хімія». Наведено завдання для самостійного виконання, а також приклади розв’язання типових задач, список рекомендованої літератури. Для студентів ДНУ спеціальності 102 «Хімія» та 181 «Харчові технології» першого (бакалаврського) рівня підготовки.

[скачано: 20]