Навчально-методичний посібник з дисципліни "Педагогіка та психологія вищої школи"

Викладач: Приходько Тетяна Павлівна
Рік видання: 2019
Автор: Приходько Т.П.
Спеціалізація:

016 Спеціальна освіта

Опис:
Посібник відповідає програмі підготовки магістрів університету і включає тексти лекцій, тематику практичних завдань та самостійної роботи, педагогічні ситуації, опитувальник, контрольні питання тощо. Розраховано для викладачів закладів вищої освіти, для магістрів денної та заочної форм навчання, які вивчають дисципліну «Педагогіка та психологія вищої школи».

[скачано: 20]