ПОСІБНИК ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ «ОПІР МАТЕРІАЛІВ»

Викладач: Ліповський Володимир Іванович
Рік видання: 2011
Автор: С.А. Летуча, В.І. Ліповський, О.І. Хащина
Спеціалізація:

6.051101 Авіа- та ракетобудування

Опис:
Уміщено програму курсу «Опір матеріалів», завдання для самостійної роботи та тестового контролю засвоєння знань студентів з тем передбачених цією програмою, а також список рекомендованої літератури з дисципліни. Для студентів фізико-технічного факультету ДНУ.

[скачано: 70]