Чисельні методи оптимізації

Викладач: Кісельова Олена Михайлівна
Рік видання: 2008
Автор: Кісельова О.М., Шевельова А.Є.
Спеціалізація:

6.040303 Системний аналіз

Опис:

Викладено основні теоретичні положення та алгоритми чисельного розв’язання задач неперервної диференційовної та недиференційовної оптимізації. Наведено основні поняття теорії оптимізації, умови оптимальності, теореми Куна-Такера. Розглянуто методи розв’язання задач одновимірної оптимізації; задач скінченновимірної безумовної та умовної оптимізації; методи недиференційовної безумовної оптимізації. До всіх розділів посібника наведені вправи для самостійної роботи студентів

[скачано: 669]