Елементи теорії функцій множин

Викладач: Кісельова Олена Михайлівна
Рік видання: 2006
Автор: Кісельова О.М., Гарт Л.Л.
Спеціалізація:

6.040303 Системний аналіз

Опис:

Викладено загальну теорію оптимізації опуклих функцій множин у скінченних просторах з мірою. Наведено допоміжні відомості з теорії функцій та функціонального аналізу. Описано задачі мінімізації функції множини (множин) з обмеженнями у формі нерівностей, сформульовано необхідні й достатні умови оптимальності першого і другого порядків та основні положення загальної  теорії  двоїстості, наведено аналіз спеціальних класів оптимальних розв’язків багатоцільових задач математичного програмування з функціями множини. Для науковців, спеціалістів у галузі математики та її застосування, аспірантів, студентів університету старших курсів.

[скачано: 15]