МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ДО ПОТОЧНОГО І СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ «БАЗИ ДАНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ»

Викладач: Зайцева Тетяна Анатоліївна
Рік видання: 2019
Автор: Зайцева Т.А., Верба О.В., Дзюба П.А.
Спеціалізація:

113 Прикладна математика - ОПП "Комп’ютерне моделювання та технології програмування" (Бакалавр)

Опис:
Уміщено загальні відомості та методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни «Бази даних та інформаційні системи». Основну увагу приділено завданням для індивідуального виконання та самоконтролю знань. Для студентів факультету прикладної математики ДНУ, які навчаються за спеціальностями 113 Прикладна математика (Прикладна математика; Інформатика; Компютерне моделювання та технології програмування

[скачано: 22]