МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ « ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА» СТУДЕНТАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ФАКУЛЬТЕТУ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ

Викладач: Сірик Світлана Федорівна
Рік видання: 2019
Автор: Фридман О.Д., Сірик С.Ф., Лисиця Н.М.
Спеціалізація:

113 Прикладна математика

Опис:
Уміщено теоретичні відомості та практичні застосування основних розподілів випадкової величиниз. Розглянуто наібільш поширені одновимірні розподіли(біноміальний, Пуассона,рівномірний, показниковий,нормальний). Для студентів факультету прикладної математики ДНУ, які навчаються за спеціальністю «Прикладна математика», а також за іншими спеціальностями галузі знань «Системні науки та кібернетика». Крім того, посібником можуть послуговуватися студенти інших спеціальностей, які цікавляться питаннями комп’ютерної імітації і працюють із сучасним програмним забезпеченням.

[скачано: 9]