Теорія ризику в страхуванні. Основні поняття, приклади, задачі: навчальний посібник

Викладач: Бондаренко Яна Сергіївна
Предмет:
Рік видання: 2010
Автор: Бондаренко Я.С., Турчин В.М., Турчин Є.В.
Спеціалізація:
Опис:
Викладенi основнi поняття i факти теорiї ризику в страхуваннi: моделi iндивiдуальних позовiв, методи точного та наближеного аналiзу сумарного позову в моделях iндивiдуального та колективного ризикiв. Дослiдженi моделi банкрутства. Для студентiв спецiальностей “Статистика”, “Математика”, “Фiнансова та актуарна математика”, цим матерiалом можуть користуватись також працiвники страхових компанiй, пенсiйних фондiв, банкiв.

[скачано: 3]