Методичні вказівки до виконання кур-сової роботи з курсу «Теорія автома-тичного управління»

Викладач: Мороз Юрій Іванович
Предмет: ТОУ
Рік видання: 2019
Автор: Мороз Ю.І.
Спеціалізація:

173 Авіоніка

173 Авіоніка

Опис:
Приведені методичні вказівки до ви-конання курсової роботи з курсу «Тео-рія автоматичного управління»

[скачано: 2]