Методичні вказівки до виконання роз-рахункової роботи з курсу Теорія ав-томатичного управління. Аналіз ліній-ної САУ

Викладач: Мороз Юрій Іванович
Предмет: ТОУ
Рік видання: 2019
Автор: Мороз Ю.І.
Спеціалізація:

173 Авіоніка

173 Авіоніка

Опис:
Приведені методичні вказівки до ви-конання розрахункової роботи з курсу Теорія автоматичного управління. Аналіз лінійної САУ

[скачано: 1]